Zpět

E2D na exkurzi v Kablu Vrchlabí s.r.o.

Dne 1. prosince 2022 navštívila třída E2D, v rámci projektu IKAP tradičního českého výrobce vodičů a kabelů Kablo Vrchlabí s. r. o.

  Po příjezdu na místo, přivítání se s naším průvodcem panem Štěpánem Stránským a vyřízení formalit nutných pro vstup do areálu výrobního závodu, se E2D odebrala do meetingové místnost Kabla, aby se seznámila s téměř stoletou historií firmy, jejími minulými, a hlavně současnými výrobními programy. Součástí této prezentace bylo i školení bezpečnosti práce a pohybu ve výrobních prostorech. Na konci školení se E2D rozdělila na dvě skupiny a vyrazila na prohlídku výrobních prostor.

 Zde se studenti seznámili se stroji a technologií, která stojí za vznikem jednotlivých vodičů a kabelů, které se využívají nejen v automobilovém průmyslu, v elektrických instalacích do 1kV, ale i ve speciálních zařízeních firem jež pracující s trhavinami. Zajímavostí byla i prohlídka speciálního zařízení, kterým je lineární usměrňovač. Ten svým zářením upravuje molekulární strukturu látek, jež se používají jako izolanty na vodiče, aby měly lepší mechanické vlastnosti.

 V průběhu prohlídky, ale zejména na jejím konci, studenti E2D položili několik dotazů na věci, které je upoutali nebo zajímali. Náš průvodce pan Stránský se svým kolegou jim všechny dotazy, ke spokojenosti všech, zodpověděl. Po společné rozlučkové fotografii na nádvoří firmy se s námi naši průvodci rozloučili a E2D vyrazila k domovu.

 Zvláštní poděkování patří vedení firmy Kablo Vrchlabí s. r. o. za krásný a bohatý předvánoční dárek, který nám přibalilo do kufr autobusu na cestu domů a našemu panu řediteli za domluvenou zajímavou exkurzi.


Vytisknout