MATURITNÍ ZKOUŠKY

Oba dva naše o studijní obory jsou ukončované maturitní zkouškou, která se skládá ze dvou částí - z části společné státní a školní profilové. Společná část je garantovaná státem, je jednotná a srovnatelná, zatímco profilová část je zajišťována naší školou a slouží k profilaci daného oboru vzdělání. Jedinou výjimku tvoří dílčí ústní zkouška, která je součástí komplexní zkoušky společné části z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka. Ta sice patří do společné části, ale je zajišťována naší školou v rámci ústních zkoušek profilové části. Část profilová obsahuje ústní zkoušky z oborných předmětů a obhajobu maturitního projektu.

Aktuální informace o společné části maturitní zkoušky najdete na webu společnosti Cermat https://novamaturita.cz


Školský zákon:

Maturitní vyhláška: