MATURITNÍ ZKOUŠKY

Oba dva naše studijní obory jsou ukončované maturitní zkouškou, která se skládá ze dvou částí - z části společné a části profilové.

Ve společné části žáci konají povinně zkoušku z českého jazyka a literatury a v rámci druhé povinné zkoušky mohou volit mezi zkouškou z cizího jazyka, nebo matematiky. Zkoušky společné části se konají formou didaktických testů, které se hodnotí pouze slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. Žáci tedy z těchto zkoušek neobdrží na vysvědčení známku.

Profilová část zkoušek se skládá jednak ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části zvolil cizí jazyk, tak i ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a jednak také z dalších povinných ústních zkoušek z odborných předmětů dle oboru studia. Součástí profilových zkoušek je také zkouška praktická, která spočívá v obhajobě dlouhodobé maturitní práce před zkušební komisí. Na oboru Informační technologie si žáci mohou zvolit alternativní formu jednodenní praktické zkoušky, tzv. praktickou zkoušku z odborných předmětů.

Aktuální informace o maturitní zkoušce

Legislativa

KONTAKT

Vyšší odborná škola,
Střední průmyslová škola
a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky

Masarykova 197, Kutná Hora, 28401

Telefon: +420 327 588 811
Email: infovos-kh.cz
E-podatelna: vomkhkr-s.cz
Datová schránka: 8nmxism

IČO: 61924059
REDIZO: 600 007 286

© 2019 VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora
Chat with us