ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

Dokumenty ŠVP jsou k nahlédnutí u ředitele školy.
Kód a název oboru vzdělání 26-41-M/01 Elektrotechnika
Stupeň vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma studia čtyřleté, studium denní
Kód a název oboru vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie
Stupeň vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma studia čtyřleté, studium denní