DESATERO KOMUNIKACE S RODIČI

1

Vstup do školy

U druhých vstupních dveří školy je umístěn viditelně označený zvonek. Rodiče po zazvonění do školy vpustí pověřená osoba.
2

Kontakty na zaměstnance školy

Na webových stránkách jsou uvedené kontakty (email, telefon) na sekretariát školy, vedení školy, všechny učitele i ostatní zaměstnance školy.
3

Plán školních akcí

Škola má na svých webových stránkách aktualizované informace o tom, kdy jsou školní prázdniny a individuální volné dny, kdy se konají konzultace prospěchu a docházky žáků, kdy jsou dny otevřených dveří a další významnějších akcí pro rodiče a žáky školy.
4

Individuální konzultace

Každý rodič má možnost konzultovat prospěch žáka s konkrétním učitelem osobně.
5

Na každého si vyhradíme čas

Na rodiče, kteří se obrátí na vedení školy nebo na učitele, si vždy uděláme čas, vyslechneme je a důstojně reagujeme na jejich potřeby. Poskytneme informace, radu, sjednáme schůzku, apod.
6

Transparentní jednání s rodiči i žáky

Máme-li důvod požadavek ze strany rodičů či žáka odmítnout, vždy svoje stanovisko druhé straně vysvětlíme.
7

Ochrana osobnosti rodiče i žáka

Při jednání s rodiči dbáme na to, aby nebyli přítomni zaměstnanci, kterých se to netýká. Písemnou dokumentaci z jednání zpracováváme v souladu s GDPR.
8

Školní dokumenty jsou veřejné

Školní vzdělavací program a další školní dokumenty zpřístupňujeme na webu školy. Důsledně v nich vysvětlujeme všechny termíny a zkratky, aby byly jednoznačně k porozumění.
9

K dispozici je školní výchovný poradce

Nabízíme rodičům konzultace našeho školního výchovného poradce.
10

Škola je po dohodě otevřena k prohlídce

Rodiče žáků mohou po domluvě s vedením školy individuálně navštívit a prohlédnout si školu.