UBYTOVÁNÍ

Všem žákům a studentům školy, kteří mají špatné vlakové a autobusové spojení nebo pochází ze vzdálených míst, nabízíme ubytování v našem Domově mládeže (dále DM). V případě, že není naplněna jeho ubytovací kapacita, nabízíme ubytování i studentům dalších kutnohorských středních škol. Ubytování je ve dvojlůžkových a trojlůžkových pokojích na buňkách. V jedné buňce jsou dva až tři pokoje se společným sociálním zařízením, které obsahuje sprchy, umyvadla a WC. V současné době je ubytovací kapacita 92 lůžek.

V přízemí budovy se nachází školní jídelna, která ubytovaným žákům zajišťuje celodenní stravování.

V budově je učebna, posilovna, místnost na stolní tenis a stolní fotbálek, kuchyňky vybavené sporáky, mikrovlnnými troubami, varnými konvicemi a lednicemi. Ubytovaným poskytujeme ložní prádlo s výměnou 1x za 2 až 3 týdny.

Kontakt

Komenského náměstí 67, 284 01 Kutná Hora, tel.: 601 566 656, email: dm@vos-kh.cz
Vedoucí vychovatel: Václav Horák, tel.: 601 566 656, email: horak@vos-kh.cz
V současné době zde mají služby tři vychovatelé na plný úvazek.

Ceník ubytování pro studenty

Měsíční poplatek za pokoj 1. kategorie činí 1000,- Kč. V ceně není započítané stravování.

Výše ceny ubytování v domově mládeže se nemění, i když student není ubytován po všechny dny v kalendářním měsíci. Pokud však v průběhu školního roku ubytovaný z důvodů organizace vyučování ve škole, jejíž je studentem, opakovaně nebude v domově ubytován, bude mu cena přiměřeně ponížena.

Nárok na snížení poplatku za ubytování z důvodu organizace výuky mají:

 • studenti maturitních ročníků během přípravy na maturitní zkoušku
 • studenti VOŠ během zkouškového období v lednu a červnu

KOMERČNÍ UBYTOVÁNÍ SKUPIN (10 a více osob)

Komerční ubytovací kapacity na DM1 máme až do 31. 8. 2023 vyčerpané!

Kontaktní osoba – pí. Barbora Němcová, tel. 702 133 117, nemcova@voskh.cz

Cena za noc/ osoba (lůžkoviny v ceně) 250 Kč
Poplatek MÚ KH 21 Kč
Cena celkem 271 Kč
Pro elekronické vyplňování přihlášky doporučujeme použít Adobe Acrobat Reader.
Ke stažení zde
Vnitřní řád

Žáci se na DM hlásí dobrovolně a dobrovolně se podřizují vnitřnímu řádu. Vnitřní řád stanovuje pravidla chování a jednání žáků v zájmu ochrany oprávněných práv ubytovaných, respektuje pedagogické principy, zdravotní předpisy a zásady ochrany majetku. Vnitřní řád zakazuje kouření v budově, manipulaci s otevřeným ohněm a používání neschválených a neregistrovaných elektrospotřebičů. S úplným zněním Vnitřního řádu jsou žáci i rodiče seznámeni před nástupem k ubytování nebo kdykoliv na požádání. Kompletní znění vnitřního řádu domova mládeže je nedílnou součástí Školního řádu.

Ke vzájemnému pravidelnému informování rodičů o ubytovaném žákovi slouží odjezdový notýsek, do kterého zaznamenáváme všechny odjezdy studentů z DM. Informace rodičům poskytujeme při plánovaných konzultacích, osobních návštěvách DM či případně telefonicky. Tuto vzájemnou spolupráci považujeme za základ úspěšného společného působení.

Režim dne

Žáci středních škol jsou povinni dodržovat předepsaný režim dne. Studenti VOŠ mají režim upravený. Studenti VOŠ nemají načasovanou večerku, nicméně musí dodržovat noční klid s ohledem na spolubydlící. Ubytovaný žák má právo na vzdělání, odpočinek a volný čas, na respektování své osobnosti, právo na informace a poradenskou činnost. Současně umožňuje svým chováním a jednáním naplnění těchto práv ostatním ubytovaným žákům i zaměstnancům. Využívá nabídky činnosti pro volný čas a využívá svého práva vyjadřovat se vhodnou formou ke všem otázkám života na DM prostřednictvím vychovatele příslušné výchovné skupiny. Ubytovaný žák respektuje omezení, která jsou nezbytná z hlediska pedagogického, ochrany práv a svobod ostatních, bezpečnosti a zdraví.

Provoz DM je nepřetržitý od neděle 18:00 hod. do pátku 15:30 hod. Večerní vycházky mají žáci  4. ročníku povolené 2x týdně do 21:30 hod., žáci 2. - 3. ročníku 2x týdně do 21:00 a žáci 1. ročníku 2x týdně do 20:30 hod.

Návštěvy lze přijímat pouze ve vyhrazených prostorech.

 

6:45 budíček
6:45 - 7:30 osobní hygiena
6:50 - 7:45 snídaně
7:45 odchod do školy
11:30 - 14:00 výdej oběda
14:00 - 17:45 osobní volno (mimo studentů na odpoledním vyučování)
17:45 - 18:30 výdej večeře
19:00 - 21:00 studijní klid
21:00 - 21:45 příprava na večerku
22:00 večerka
22:00 - 6:45 noční klid
Aktivity pro volný čas
 • stolní fotbálek
 • stolní tenis
 • knihovna
 • posilovna
 • permanentky do plaveckého bazénu
 • permanentky na squash
 • kroužek vaření – snadno levně a rychle
 • spolupráce s DDM (prostory pro volnočasové aktivity – tanec, kulečník šipky a jiné hry)
 • doučování z humanitních předmětů
 • kulturní, sportovní a společenské akce pořádané školou nebo doporučované Domovem mládeže

 

KONTAKT

Vyšší odborná škola,
Střední průmyslová škola
a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky

Masarykova 197, Kutná Hora, 28401

Telefon: +420 327 588 811
Email: infovos-kh.cz
E-podatelna: vomkhkr-s.cz
Datová schránka: 8nmxism

IČO: 61924059
REDIZO: 600 007 286

© 2019 VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora
Chat with us