Kroužky

Název volnočasové aktivity - kroužku

vedoucí kroužku

časová dotace

Kroužek televizní techniky VOSA

Ing. Petr Hlaváček

1 x týdně

Kroužek aplikované elektroniky

Ing. Stanislav Moravec

1 x týdně

Kroužek elektroniky pro ZŠ

Pavel Kaiser

2 hodiny týdně

Fotografický kroužek

PhDr. Karolína Justová

2 hodiny týdně

Fotbalový kroužek

Ing. Antonín Chudoba

1 hodina týdně - 30 lekcí

Doučování ANJ

Mgr. Anna Schusterová

2 lekce týdně - 60 lekcí

 

 

 

FirstCertificate in English  (FCE)  - intermediate/upper-intermediate (B1 - B2)

Mgr. Milada Čechová

2 lekce týdně - 60 lekcí

Kroužek francouzského jazyka

Mgr. Milada Čechová

2 hodiny týdně - 60 lekcí