UČEBNÍ PLÁNY

Kód a název oboru vzdělání 26-41-M/01 Elektrotechnika
Stupeň vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma studia čtyřleté, studium denní
Platný od 1. 9. 2018
Platný od 30. 6. 2016
Platný od 30. 6. 2012
Kód a název oboru vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie
Stupeň vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma studia čtyřleté, studium denní
Platný od 1. 9. 2018
Platný od 30. 6. 2016
Platný od 1. 9. 2015