Rada školy

Rada školy je nezávislým orgánem umožňujícím zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pracovníkům školy, občanům obce a dalším osobám podílet se na správě školy. Rada školy usiluje o vytvoření optimálních podmínek pro úspěšnou výchovu a vzdělávání žáků.

Střední průmyslová škola:

Ing. Petr Hlaváček, předseda, učitel
Ing. Jaroslav Parkan, učitel
Ing. Václav Kaše, jmenovaný zřizovatelem
Ing. Zuzana Moravčíková, jmenovaná zřizovatelem
Mgr. Romana Hájková, zástupce rodičů nezletilých žáků

Vyšší odborná škola:

Ing. František Záleský, předseda, učitel
Ing. Bohumil Sosnovec, jmenovaný zřizovatelem
Tomáš Klatka, žák VOŠ