SPOLEK PŘÁTEL KUTNOHORSKÉ PRŮMYSLOVKY

Spolek přátel kutnohorské průmyslovky je dobrovolným spolkem rodičů, zákonných zástupců dětí a občanů, který se spolu se školou podílí na koordinaci výchovného působení školy a rodiny. Je nepolitickým a nenáboženským spolkem, který hájí zájmy dětí a mládeže. Při prosazování výchovně-vzdělávacích cílů může spolek jednat s orgány státní samosprávy a státní správy a dalšími společenskými institucemi.

Pro zajištění koordinace výchovně-vzdělávací práce školy, rodiny a dalších institucí spolek:

  • podává návrhy a podněty řediteli školy ke koncepci výchovně-vzdělávací soustavy
  • spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy ve školství
  • seznamuje vedení školy se stížnostmi rodičů
  • vyjadřuje se k výchovně-vzdělávacím problémům žáků a jejich řešení
  • přispívá škole materiálními a finančními prostředky pro zlepšování podmínek výchovně vzdělávací činnosti
  • zajišťuje přednáškové a poradenské činnosti – preventivní program (drogy, právo atd.)
  • podporuje a rozvíjí sportovní, kulturní a společenské akce
Číslo účtu spolku: 51-5821990227/0100

KONTAKT

Vyšší odborná škola,
Střední průmyslová škola
a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky

Masarykova 197, Kutná Hora, 28401

Telefon: +420 327 588 811
Email: infovos-kh.cz
E-podatelna: vomkhkr-s.cz
Datová schránka: 8nmxism

IČO: 61924059
REDIZO: 600 007 286

© 2019 VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora
Chat with us