Vize školy

Základní vizí školy je výchova budoucích absolventů, kteří mají konkrétní odborné znalosti a nachází souvislosti mezi dílčími vzdělávacími oblastmi. Takových, kteří budou schopni pracovat či podnikat v perspektivních technických oblastech.

Poslání školy

Škola se zabývá výchovou středoškolských odborníků v oblastech elektrotechniky a informačních technologií.  S předstihem reaguje na potřebu odborníků v soukromém sektoru, v oblasti státní správy a všude tam, kde jsou zapotřebí dovednosti z oblasti moderních technologií. Naplňuje cíl vychovávat odborníky, kteří budou konkurenceschopní na trhu práce nejen v regionu, ale i v nadnárodním měřítku.

O škole

Škola navazuje na sto padesátiletou tradici odborného školství v Kutné Hoře. Její počátky směřují až do roku 1870, kdy v Kutné Hoře Řemeslnická beseda, která sdružovala řemesla a živnosti různých oborů, zřídila Průmyslovou školu pokračovací.

Image
Image

V současnosti je zřizovatelem školy Středočeský kraj. Škola je zařazena do sítě škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a akreditovaná pro středoškolskou a vyšší odbornou výuku. I přes bohatou historii je ale moderní školou s nabídkou vzdělávání dle aktuálních požadavků praxe, školou s nadstandardní výukou informačních a komunikačních technologií, školou zabývající se trendy v oblasti automatizace a řídicích systémů.

Základ výuky tvoří odborné předměty z oblasti elektrotechniky a informačních technologií, výuka světových jazyků s důrazem na aktivní znalost angličtiny. Každý žák se v průběhu studia účastní odborných praxí a dalších aktivit podporovaných řadou partnerských organizací, které doplňují a případně rozšiřují jeho teoretické znalosti. Studium na škole je zakončeno maturitou z českého jazyka a literatury, cizího jazyka nebo matematiky, z odborných předmětů a obhajoby praktického maturitního projektu.

KONTAKT

Vyšší odborná škola,
Střední průmyslová škola
a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky

Masarykova 197, Kutná Hora, 28401

Telefon: +420 327 588 811
Email: infovos-kh.cz
E-podatelna: vomkhkr-s.cz
Datová schránka: 8nmxism

IČO: 61924059
REDIZO: 600 007 286

© 2019 VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora
Chat with us