PROČ K NÁM NA SPŠ

1

Dlouholetá tradice

škola se sto padesátiletými zkušenostmi ve vzdělávání
2

Závěrečná zkouška

studium zakončeno maturitní zkouškou
3

Bezplatné studium

škola zřízena Středočeským krajem
4

Střed Čech

dobrá vlaková i autobusová spojení
5

Uplatnění absolventů

většina maturantů pokračuje ve studiu na VŠ, ostatní se uplatní ve firmách, absolventi nejsou dlouhodobě evidováni na úřadu práce
6

Perspektivní obory

elektrotechnika, informační technologie
7

Technické zázemí

odborné učebny, multimediální učebny, laboratoře, dílny, televizní studio, knihovna
8

Aprobovaní učitelé

tým s odborným a pedagogickým vzděláním s navazujícími formami vzdělávání
9

Výuka v menších skupinách

dílenská pracoviště, laboratorní výuka, studium jazyků, informatika
10

Soutěže a zájmy

olympiády, kroužky (odborné, sportovní), soutěže odborných dovedností, sportovní soutěže
11

Spolupráce s praxí

odborné semináře, veletrhy, odborné praxe a exkurze, partnerské firmy, které aktivně spoluvytvářejí školní vzdělávací programy a nabízejí zaměstnání absolventům
12

Úprava hodinové dotace

v souvislosti s potřebami státní maturitní zkoušky byla zvýšena hodinová dotace u stěžejních předmětů (cizí jazyky, český jazyk, matematika)
13

Kvalita vzdělávání

vysoká úspěšnost u maturitní zkoušky
14

Akce školy

adaptační kurzy, sportovní kurzy, kulturní akce, odborné exkurze
15

Odborná způsobilost v elektrotechnice

žáci elektro oboru mohou složit zkoušku dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice
16

Odborná výuka

v odborné části je výuka zaměřena na produktivní práci (výrobky, zakázky), žáci druhých a třetích ročníků vykonávají odbornou praxi přímo ve firmách
17

Praxe v zahraničí

možnost zahraniční praxe v rámci projektu ERASMUS+
18

Ostatní nabídka

domov mládeže, stravování v místě

KONTAKT

Vyšší odborná škola,
Střední průmyslová škola
a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky

Masarykova 197, Kutná Hora, 28401

Telefon: +420 327 588 811
Email: infovos-kh.cz
E-podatelna: vomkhkr-s.cz
Datová schránka: 8nmxism

IČO: 61924059
REDIZO: 600 007 286

© 2019 VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora
Chat with us