26. 03. - Fotografování žáků všech tříd

Od 8.30 proběhne fotografování žáků dle pokynů,pedagogický sbor v 10.30, místo bude upřesněno.

26. 03. - Soutěž GESCUP 2019

Soutěž z odbornosti v Plzni

27. 03. - Den učitelů

Svátek učitelů od 15.00 v U02

28. 03. - Klub diváků

Třetí divadelní představení Klubu diváků

03. 04. - Konzultace

Schůzky rodičů - informace o prospěchu, chování a docházce

03. 04. - Hlavní výbor SPKP

03. 04. - Pedagogická rada

Pro 1.-3. ročník

05. 04. - Průmyslovka uklízí údolí Vrchlice

Studenti prvních ročníků v rámci akce Ukliďme Česko vyrazí podél Vrchlice

10. 04. - Písemná práce z českého jazyka

Písemná práce v rámci společné části maturitní zkoušky

11. 04. - Písemná práce - anglický jazyk

Písemná práce v rámci společné části maturitní zkoušky

SPŠ

Elektrotechnika

26-41-M/01

Obor Elektrotechnika

automatizační technika, řídicí systémy, počítačové sítě, zabezpečovací systémy, měřící systémy, elektronika

Učební plán

SPŠ

Informační technologie

18-20-M/01

Obor Informační technologie

hardware IT systémů, počítačové sítě, softwarové technologie, programování, počítačová grafika, multimédia

Učební plán

VOŠ

Automatizační technika

26-41-N/05

Obor Automatizační technika

automatizované systémy, měřící systémy, inteligentní řízení budov, počítačové sítě, programování

Učební plán

Sídlíme v Kutné Hoře

Kutná Hora

je historické město ve Středočeském kraji, zapsané na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
Díky těžbě stříbra patřilo ve středověku mezi nejvýznamnější česká města.
Žije zde přibližně 21 tisíc obyvatel.

www.kutnahora.cz