Výsledková listina prvního kola přijímacího řízení

Od středy 3. 5. 2023 v čase od 8:30 do 15:30 bude po předložení průkazu totožnosti v kanceláři školy vydáváno rozhodnutí o přijetí žáka ke studiu. Jakékoliv dotazy ohledně přijetí/nepřijetí žaka ke studiu škola zodpoví nejdříve v úterý 2. 5. 2023 v pracovní době kanceláře školy.
 
Druhé kolo přijímacího řízení je otevřeno.

31. 05. - Opravné zkoušky

pro čtvrté ročníky

01. 06. - Opravné zkoušky

pro čtvrté ročníky

01. 06. od 16:00 - Slavnostní předání maturitních vysvědčení

pro všechny maturitní třídy

02. 06. - Opravné zkoušky

pro čtvrté ročníky

05. 06. - Exkurze

v rámci badatelských pobytů třídy IT2 a E1C navštíví ostravský kraj. Organizace mgr. Pazderová

06. 06. - Exkurze

v rámci badatelských pobytů třídy IT2 a E1C navštíví ostravský kraj. Organizace mgr. Pazderová

07. 06. - Exkurze

v rámci badatelských pobytů třídy IT2 a E1C navštíví ostravský kraj. Organizace mgr. Pazderová

09. 06. od 08:50 - Vývoj elektroniky

přednáška pro studenty 2. ročníků oboru E tříd E2C a E2D v U17., Organizace ing. Treml

09. 06. od 09:45 - Vývoj elektroniky

přednáška pro studenty druhých ročníků E2a a E2B oboru E v U17., Organizace ing. Treml

12. 06. - Exkurze

třída E2C do Terezín. Organizace mgr. Šimková

16. 06. od 15:00 - Schůzka rodičů budoucích prvních ročníků

19. 06. - Sportovně turistický kurz

pro studenty třetích ročníků

20. 06. - Sportovně turistický kurz

pro studenty třetích ročníků

21. 06. - Sportovně turistický kurz

pro studenty třetích ročníků

22. 06. - Sportovně turistický kurz

pro studenty třetích ročníků

22. 06. - Exkurze Praha

Třídy E1A a E1B, organizace ing. Kasafírková

23. 06. - Sportovně turistický kurz

pro studenty třetích ročníků

27. 06. od 14:00 - Pedagogická rada

pro 1.-3. ročníky za druhé pololetí

28. 06. od 08:00 - Volejbalový turnaj

pro studenty druhých ročníků turnaj v odbíjené., Organizace mgr. Suk a mgr. Pejchar

29. 06. od 08:00 - Florbalový turnaj

pro studenty 3. ročníků, Organizace mgr. Pejchar a mgr. Suk

Image
Image

Výsledková listina prvního kola přijímacího řízení

Od středy 3. 5. 2023 v čase od 8:30 do 15:30 bude po předložení průkazu totožnosti v kanceláři školy vydáváno rozhodnutí o přijetí žáka ke studiu. Jakékoliv dotazy ohledně přijetí/nepřijetí žaka ke studiu škola zodpoví nejdříve v úterý 2. 5. 2023 v pracovní době kanceláře školy. Vzor odvolání proti nepřijetí ke studie zde...
 
Druhé kolo přijímacího řízení je otevřeno.

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

SPŠ

Elektrotechnika

26-41-M/01

Obor Elektrotechnika

automatizační technika, řídicí systémy, počítačové sítě, zabezpečovací systémy, měřící systémy, elektronika

Učební plán

SPŠ

Informační technologie

18-20-M/01

Obor Informační technologie

hardware IT systémů, počítačové sítě, softwarové technologie, programování, počítačová grafika, multimédia

Učební plán

VOŠ

Automatizační technika

26-41-N/05

Obor Automatizační technika

automatizované systémy, měřící systémy, inteligentní řízení budov, počítačové sítě, programování

Učební plán

Sídlíme v Kutné Hoře

Kutná Hora

je historické město ve Středočeském kraji, zapsané na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
Díky těžbě stříbra patřilo ve středověku mezi nejvýznamnější česká města.
Žije zde přibližně 21 tisíc obyvatel.

www.kutnahora.cz