ORGANIZACE VÝUKY PO DOBU MIMOŘÁDNÉ SITUACE, čtěte zde ...
Vážení rodiče a studenti, zveřejňujeme pokyny k formě studia, které platí od 16. března 2020 až do odvolání.
V daném období škola přechází na vzdálenou výuku. Zavádí tzv. distanční formu vzdělávání, při které žáci osobně školu nenavštěvují. Na školním webu je viditelný rozvrh tříd, což ovšem neznamená, že student musí sedět u počítače v přesně stanovený čas. To, jakým způsobem bude pracovat a s jakými konkrétními termíny bude očekáváno splnění úkolů, je plně v kompetenci příslušných vyučujících. Ti budou zapisovat učební látku podle pravidelného rozvrhu do elektronické třídní knihy v systému Bakaláři. Pod odkazem Domácí úkol budou své žáky instruovat, jaké mají na ně konkrétní požadavky. Jako výukové nástroje budeme používat MS Office 365, EDU Server, případně emailovou komunikaci. Z jednotlivých témat budou zadávány úkoly, které budou hodnoceny a stanou se tak relevantním podkladem pro stanovení závěrečné známky. Všichni studenti mají povinnost denně sledovat elektronickou třídní knihu a kontrolovat svou bakalářskou poštu. Doporučujeme používání mobilní aplikace Bakaláři, kterou najdete ke stažení pro každý typ telefonu či tabletu. Další technické informace čerpejte z webových stránek školy.
Pokud návštěva lékaře či nemoc znemožní studentovi plnění školních úkolů, omlouvá ho jeho třídní učitel. (dokladem pro něj je například ofocený omluvný list, či jiný domluvený způsob).
V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat třídního učitele nebo další pracovníky školy.
Ing. Josef Treml, ředitel školy
Image
Image

07. 04. - Výuka distančním způsobem

08. 04. - Výuka distančním způsobem

09. 04. - Velikonoční prázdniny

10. 04. - Svátek

13. 04. - Svátek

14. 04. - Výuka distančním způsobem

15. 04. - Výuka distančním způsobem

16. 04. - Výuka distančním způsobem

17. 04. - Výuka distančním způsobem

20. 04. - Výuka distančním způsobem

21. 04. - Výuka distančním způsobem

SPŠ

Elektrotechnika

26-41-M/01

Obor Elektrotechnika

automatizační technika, řídicí systémy, počítačové sítě, zabezpečovací systémy, měřící systémy, elektronika

Učební plán

SPŠ

Informační technologie

18-20-M/01

Obor Informační technologie

hardware IT systémů, počítačové sítě, softwarové technologie, programování, počítačová grafika, multimédia

Učební plán

VOŠ

Automatizační technika

26-41-N/05

Obor Automatizační technika

automatizované systémy, měřící systémy, inteligentní řízení budov, počítačové sítě, programování

Učební plán

Sídlíme v Kutné Hoře

Kutná Hora

je historické město ve Středočeském kraji, zapsané na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
Díky těžbě stříbra patřilo ve středověku mezi nejvýznamnější česká města.
Žije zde přibližně 21 tisíc obyvatel.

www.kutnahora.cz