po út st čt so ne
4
5
6
7
8
11
12
14
15
16
18
19
25
26

09. 02. od 12:30 - Vlak nezastavíš

Preventivně bezpečnostní roadshow pro třídy E1A a E1B

09. 02. od 09:45 - Vlak nezastavíš

Preventivně bezpečnostní roadshow pro třídy E1C a E1D

10. 02. od 19:00 - Ples

tříd IT4 a E4S

13. 02. od 08:00 - Olympiáda z anglického jazyka

písemná část školního kola, organizace mgr. Jezberová

17. 02. od 08:50 - Optikou bezkonfliktní společnosti

Workshop na podporu kritického myšlení pro studenty třídy IT1. Organizace PhDr. Justová

20. 02. - Jarní prázdniny

21. 02. - Jarní prázdniny

22. 02. - Jarní prázdniny

23. 02. - Jarní prázdniny

24. 02. - Jarní prázdniny

27. 02. - Exkurze

do Liberce se vydají žáci třídy E1D, organizace Ing. arch. Čablíková

28. 02. - Exkurze

do Liberce se vydají žáci třídy E1D, organizace Ing. arch. Čablíková

15. 03. od 10:30 - Pedagogická rada

pro čtvrté ročníky za 3. čtvrtletí

29. 03. - Exkurze

žáci třídy E3A2 do Plzně. Organizace PhDr. Morawská

31. 03. od 08:00 - Ukliďme Česko

žáci prvních ročníků se zapojí do celostátní akce pro zlepšení životního prostředí. Organizace PhDr. Justová

31. 03. od 08:50 - Beseda

Pro studenty 4. ročníků je v posluchárně školy připravena beseda se zástupcem Úřadu práce v Kutné Hoře

06. 04. - Velkonoční prázdniny

07. 04. - Velikonoční pátek

svátek

10. 04. - Velikonoční pondělí

svátek

12. 04. od 14:00 - Pedagogická rada

pro 1.-3. ročníky za třetí čtvrtletí

Image
Image

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

SPŠ

Elektrotechnika

26-41-M/01

Obor Elektrotechnika

automatizační technika, řídicí systémy, počítačové sítě, zabezpečovací systémy, měřící systémy, elektronika

Učební plán

SPŠ

Informační technologie

18-20-M/01

Obor Informační technologie

hardware IT systémů, počítačové sítě, softwarové technologie, programování, počítačová grafika, multimédia

Učební plán

VOŠ

Automatizační technika

26-41-N/05

Obor Automatizační technika

automatizované systémy, měřící systémy, inteligentní řízení budov, počítačové sítě, programování

Učební plán

Sídlíme v Kutné Hoře

Kutná Hora

je historické město ve Středočeském kraji, zapsané na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
Díky těžbě stříbra patřilo ve středověku mezi nejvýznamnější česká města.
Žije zde přibližně 21 tisíc obyvatel.

www.kutnahora.cz