Zpět

Výstava Nechte mě být, jaká jsem

Třídy 1. ročníku navštívily v rámci hodin dějepisu výstavu Nechte mě být, jaká jsem, kterou pro Církevní gymnázium v Kutné Hoře a další školy zprostředkovala Schola Fidentiae - Škola sebevědomí. 

Česká verze nové vzdělávací výstavy (2016), kterou zhotovil Anne Frank House v Amsterodamu, vypráví příběh Anne Frankové, její rodiny i dalších ukrývaných a pomáhajících v zadním traktu domu v Amsterodamu, vše v kontextu nacistické politiky a druhé světové války. Druhou část výstavy tvoří příběhy současných mladých lidí, kteří vyprávějí, jaké to je čelit předsudkům a škatulkování, a co pro ně znamená být sám sebou. Záměrem Anne Frank House v Amsterodamu je věnovat se odkazu Anne v dnešním světě a poukazovat na to, že i dnes má řada lidí zkušenosti s předsudky a předpojatostí druhých. Vede návštěvníky výstavy k přemýšlení nad tím, jak přistupovat k jevům, které se nám nelíbí, a jak lze být v každém věku aktivní. Průvodci výstavou byli studenti již zmíněného Církevního gymnázia. 

 

 


Vytisknout