Zpět

Odpad je surovina!

PET-lahve, hliníkové plechovky, vyřazená elektrická a elektronická zařízení mohou být nevyužitým odpadem, který zabírá místo a znečišťuje životní prostředí. Anebo mohou posloužit jako druhotná surovina určená k dalšímu zpracování, které šetří přírodní zdroje i vodu a snižuje emise oxidu uhličitého.

Klub aktivního občanství připravil smysluplný a přehledný systém třídění a recyklace odpadu na naší škole. Nově najdete nádoby na všechny druhy tříděného odpadu na jednom místě – v přízemí pod hlavním schodištěm. Kromě papíru, plastu a skla zde můžete vyhodit i malá elektrozařízení, baterie a tonery z tiskáren. Pro obsah sběrných nádob hledáme odběratele v našem regionu, kteří by náš odpad zpracovali a dali mu druhý život.

Zároveň vyhlašujeme soutěž ve sběru druhotných surovin – hliníku, vyřazeného elektra a mobilních telefonů, které předáme zpracovatelům. Vítěznou třídu čeká celodenní výlet a exkurze v Enviropolu Jihlava – nejmodernější lince na třídění elektra v ČR. Zvážený hliník, elektro a mobily můžete nosit každý pátek až do Vánoc do kabinetu K21.

Na spolupráci s vámi se těší

Vojta Hrabal, Matěj Dytrych, Michal Novotný, Fanda Rulík, Patrik Mašín a Jarda Soldán


Vytisknout  

KONTAKT

Vyšší odborná škola,
Střední průmyslová škola
a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky

Masarykova 197, Kutná Hora, 28401

Telefon: +420 327 588 811
Email: infovos-kh.cz
E-podatelna: vomkhkr-s.cz
Datová schránka: 8nmxism

IČO: 61924059
REDIZO: 600 007 286

© 2019 VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora
Chat with us