Zpět

Cambridge Exams na naší škole!

V sobotu 4. 12. 2021 na naší škole proběhnou Cambridge Exams, úroveň B2 a C2, FCE for Schools a CAE. Zájemci se mohou už teď registrovat na www.zkouskypark.cz. Protože jsme partnerskou školou P.A.R.K. Cambridge Exam Centre, získávají naši studenti slevu. Je ale třeba vyplnit kód školy. Vyučující angličtiny jej rády na požádání sdělí. Studentům, kteří si nejsou jisti, zda potřebnou úroveň k úspěšnému zvládnutí zkoušky mají, pomohou zkoušky nanečisto, tzv. mock testy, které na naší škole proběhnou 15. 10. 2021. Na ně je třeba se taktéž registrovat (do středy 6. 10.!) na výše uvedené adrese a i zde platí informace o kódu školy. V případě mock testů si studenti mohou vybrat mezi úrovněmi B2, C1 a C2, resp. FCE for Schools, CAE a CPE. Při úspěšném složení zkoušky student obdrží certifikát, který mu umožňuje zažádat o individuální vzdělávací plán pro hodiny angličtiny a dále jím může nahradit školní část maturity z angličtiny. V neposlední řadě se jedná o mezinárodně uznávané zkoušky jak firmami, tak univerzitami. Je to skvělá příležitost a byla by škoda ji nevyužít.

Alena Pazderová


Vytisknout