Zpět

Patříme mezi 10 nejaktivnějších škol

LogoV letošním školním roce se zástupci naší školy zúčastnili 14. ročníku mezinárodní soutěže Lidice21. Tato soutěž si klade za cíl přispět k uchování památky občanů středočeské obce Lidice zavražděných německými nacisty v roce 1942 a k prohlubování znalostí nejmladší generace o historických událostech vztahujících se ke 2. světové válce, dalším totalitním režimům 20. století i proměně poválečného odkazu Lidic až do počátku 21. století.

Soutěž pořádá Památník Lidice a je vyhlašována s podporou Ministerstva kultury, Ministerstva obrany a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Tato soutěž ale není jen čistě vědomostní. Historický test je jen jednou ze dvou součástí soutěže a nejde v něm o pouhé prokázání znalosti faktografických dat, ale především o schopnost se v těchto datech orientovat a chápat je v širokých souvislostech dějin 20. století. Nutnost tuto schopnost prokázat podněcuje i fakt, že test vypracovávají studenti online na internetových stránkách soutěže. To znamená, že otázky jsou koncipovány tak, aby nebylo možné si je jednoduše vygooglovat, ale nutí studenty nad nimi co nejvíce uvažovat.

Druhou součástí testu je literární útvar na zadané téma, kterých je pro každý ročník vypsáno několik. Právě v těchto pracích se ukazuje neobyčejná schopnost studentů nad tématy do hloubky přemýšlet a vysoce kvalitním stylem je literárně ztvárnit.

V soutěži škol se sčítá počet přihlášených žáků zaregistrovaných škol.

Naše škola se účastí svých studentů umístila na 10. místě, čímž jsme přijali pozvánku od pořadatelů ke slavnostnímu vyhlášení výsledků soutěže, které se bude konat 5. 6. 2019 v kostele sv. Václava v Opavě.

Součástí doprovodného programu pro zúčastněné bude prohlídka Historické výstavní budovy Slezského zemského muzea a zároveň Národního památníku II. světové války v Hrabyni.

Děkujeme všem studentům, kteří se zapojili do soutěže, především ze tříd prvního ročníku. Ti soutěžili pod vedením paní učitelky Jitky Šimkové. Dík patří také části třídy E3P a paní učitelce Karolině Justové a dalším, kteří soutěžili ve svém volném čase.

 


Vytisknout