Zpět

Třídy E1C a E1A vyhrály recyklační soutěž a vyrazily na exkurzi do Jihlavy

V listopadu a prosinci probíhala na naší škole recyklační soutěž ve sběru hliníku, vyřazeného elektra a mobilů. Celkem se podařilo vybrat 76 kg hliníku, 67 kg drobného elektra a 47 mobilních telefonů. Vítězné třídy E1C a E1A si 15. února vybraly svou odměnu a vyrazily na exkurzi do Jihlavy.

První zastávka vedla do závodu společnosti ASMJ, která provozuje linku na třídění využitelných odpadů – papíru, plastů a hliníku. Náš průvodce nás seznámil s principy cirkulární ekonomiky, vyvrátil některé mýty o tom, co má a nemá smysl recyklovat, provedl nás závodem, a také nám ukázal konkrétní výrobky, které vznikají z recyklátu, který zde má svůj původ.

Poté už vedly naše kroky do hlavního cíle naší cesty, firmy Enviropol, která se zaměřuje na těžbu materiálů z elektroodpadu. Typicky se jedná o domácí spotřebiče, spotřební elektroniku, svítidla, nebo elektrické hračky. Asi nejznámějším typem sběrného místa, kde se běžný spotřebitel může ekologicky zbavit nepotřebného elektrospotřebiče, jsou červené kontejnery. Jakmile se tyto kontejnery naplní, jejich cesta vede právě sem.

Enviropol vyvinul moderní technologii – poloautomatickou recyklační linku, jejímž úkolem je homogenizovat elektroodpad na jednotlivé materiály, kterým lze posléze dát nový život. Na začátku procesu je manuální vytřídění materiálů, které by do linky z různých důvodů neměly vstupovat (např. baterie). Následuje drcení materiálu na požadovanou velikost a řada separačních procesů, jako je magnetická separace, vibrační separace či separace vířivými proudy. Separační technologie využívají různé fyzikální vlastnosti jednotlivých materiálů, jako je hmotnost, hustota nebo tvar jednotlivých kousků nadrceného elektroodpadu. Enviropol umí denně takto zrecyklovat více než 100 tun elektroodpadu a zachránit tak desítky tisíc kilogramů materiálů pro další využití v průmyslu.

Tato takzvaná „městská těžba“ má nesporné ekologické výhody – úsporu energií, materiálů, skleníkových plynů a toxických látek. Naproti tomu přírodní těžba je náročná na zdroje, často se při ní používají toxické látky, které znečišťují životní prostředí, těžba některých surovin je navíc spojena s problematikou lidských práv a s nedodržováním mezinárodních sociálních standardů a dětskou prací.

Až budete vhazovat další nepotřebný kousek elektra do červeného kontejneru (třeba v naší škole), k dobrému pocitu z ochrany životního prostředí můžete přidat také fakt, že se tím snižuje naše surovinová závislost na jiných zemích.


Vytisknout  

KONTAKT

Vyšší odborná škola,
Střední průmyslová škola
a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky

Masarykova 197, Kutná Hora, 28401

Telefon: +420 327 588 811
Email: infovos-kh.cz
E-podatelna: vomkhkr-s.cz
Datová schránka: 8nmxism

IČO: 61924059
REDIZO: 600 007 286

© 2019 VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora
Chat with us