Zpět

Testy přijímací zkoušky online

Zájemcům o studium oboru na naší škole  nabízíme Testy online zdarma jako další možnost k přípravě na přijímací zkoušky 2023 z českého jazyka a matematiky.


Od 6.3. do 27.3. ve čtyřech po sobě jdoucích termínech bude zájemcům postupně zaslán jeden test pro přípravu k přijímacím zkouškám, zájemce úlohy po vyřešení zkontroluje v matematice podle okamžitých výsledků po vyplnění testu, v českém jazyce pak podle přiložených výsledků. Uchazeč tak bude mít možnost ověření, zda přípravu na jednotnou přijímací zkoušku zvládá.
Testy jsou dobrovolné s cílem umožnit lepší přípravu k přijímacím zkouškám uchazečům, kteří mají zájem o další zdroj pro prověřování svých znalostí, škola nijak výsledky neeviduje a nezpracovává.
V případě, že Vám přihlášení k zasílání testů nebude do dvou dnů potvrzeno na Vámi uvedený email, pak nebyla adresa správně zadána a přihlášení neproběhlo korektně.

V případě zájmu je nutné se přihlásit   nejpozději do 27.2.2023     odkaz pro přihlášení

 


Vytisknout