Zpět

Projekt "Sám sebou II" (2023)

Ve dnech 16. a 17. 1. 2023 se uskutečnila preventivní akce „Sám sebou II“ za podpory Města Kutné Hory pod vedením lektorů PhDr. Z. Kašparové a JUDr. K. Kašpara.

Celý projekt je koncipován jako preventivní vzdělávací a prožitková akce zaměřená na předání informací souvisejících s patologickým jednáním, o zdravotních rizicích a trestně právních důsledcích.

Hlavním cílem akce je osvojení zdravého životního stylu a rozvoj dovedností, které vedou u žáků ke správnému a sebevědomému rozhodování v krizových situacích. Konkrétními aktivitami jsou besedy pro žáky jedné třídy, práce s třídními kolektivy (diagnostika třídního kolektivu, posílení právního vědomí) a individuální konzultace pro žáky. Žáci po skončení akce píší články, ve kterých celou akci hodnotí.


Vytisknout