Zpět

WEbinář SOFT SKILLS pro studenty 3. ročníků

Dne 7.-8. prosince 2022 se všechny třetí ročníky zúčastnili v rámci hodiny českého jazyka online webináře Soft skills s přednášením od americké společnosti AT&T (American Telephone and Telegraph)Událost probíhala přes Teamsy, kde se buď žáci připojili jednotlivě nebo hovor probíhal v kolektivu celé třídy s promítáním na dataprojektor.Celá akce spočívala v tom ukázat třídám, jak perfektně a zajímavě vytvořit si vlastní životopis, který lze využít k budoucímu zaměstnání; jak nepohořet, ale naopak zaujmout u pracovního pohovoru a všechny detaily a chyby, kterých se vyvarovat; schopnosti prezentovat projekt, a nakonec poukázání na příznaky syndromu vyhoření a stresu z čehož se vyklubaly meditační a psychologické triky, které pak třídy sami v hodině vyzkoušely.Na konci každé přednášky probíhala online soutěž o ceny, kde mezi prvním a posledním místem rozhodovali milisekundy, ale z mé stránky spíš rychlost připojení a kvalita mobilu.

Martin Rycka, E3A1

A ještě pohled vyučujících:
Na poznatky získané během webináře navážeme v hodinách českého jazyka sestavením vlastního strukturovaného životopisu, vyzkoušíme si napsat motivační dopis a v hodinách rétoriky budeme pilovat prezentační schopnosti a způsoby vyjadřování.
Studenti měli možnost si vyzkoušet moderní formu vzdělávání - webinář, tentokrát ve školním prostředí. V budoucnu se jim tato zkušenost bude jistě hodit při dalším studiu, sebevzdělávání a také v budoucím povolání.
Za učitele CJL Mgr. Magdalena Šuhajová

Vytisknout