Zpět

Pilotáž projektu SYPO

Naše škola se zapojila do 2. vlny pilotáže Modelu systému podpory začínajících učitelů v rámci projektu SYPO, která probíhala od září 2020 do června 2022. Za pozorného dohledu a pomoci garantky za naši oblast paní mgr. Kopáčové jsme absolvovali řadu on-line setkání, která byla velmi přínosná pro ujasnění si potřeb nejen začínajících učitelů, ale také i učitelů uvádějících a vedení školy. Věříme, že výstupy z této pilotáže budou sloužit jako podklady a inspirace pro nejen další školy různých úrovní, ale zároveň poslouží i pro práci na případné úpravě počtu hodin přímé pedagogické činnosti u uvádějících učitelů, kteří by měli být ale zároveň vzděláváni i v oblasti mentoringu.

 

 


Vytisknout