Zpět

Život v závislosti - beseda

Ve středu 8. 6. 2022 se uskutečnila dvouhodinová beseda pro druhé ročníky oboru E.

Lektor ACET ČR Radek Pospíšil se zaměřil na zodpovězení otázek - Jaký je život v závislosti? Proč vzniká závislost? Co se děje v naší hlavě? Všechny své úvahy podpořil příklady ze života. Cílem akce bylo seznámit studenty s nejčastějšími druhy závislostí, s tím jaký vliv má na naše jednání okolí a jak nepodlehnout návykovým látkám.

Besedy se zúčastnil i vyléčený mladý muž, který na svém životním příběhu studentům vysvětlil celoživotní dopady neuváženého chování na zdraví a psychiku člověka. 


Vytisknout