Zpět

Studenti 1. ročníků si prohlédli kutnohorské památky

Zatím co maturanti psali v úterý didaktické testy z češtiny, studenti prvních ročníků se vydali se svými vyučujícími českého jazyka na prohlídku kutnohorských památek. Všechny třídy postupně navštívili s průvodci kapli Božího těla, kostel sv. Jakuba a chrám sv. Barbory. Tady se jim dostalo zvláštní příležitosti prohlédnout si varhany a někteří byli tak odvážní, že neváhali, usedli  za klávesy a na varhany si zahráli.


Vytisknout