Zpět

Preventivní akce "Sám sebou II"

Ve dnech 17. a 18. 1. 2022 se uskutečnila preventivní akce „Sám sebou II“ za podpory Města Kutné Hory pod vedením lektorů PhDr. Z. Kašparové a JUDr. K. Kašpara.

Celý projekt je koncipován jako preventivní vzdělávací a prožitková akce zaměřená na předání informací souvisejících s patologickým jednáním, o zdravotních rizicích a trestně právních důsledcích.

Hlavním cílem akce je osvojení zdravého životního stylu a rozvoj dovedností, které vedou u žáků ke správnému a sebevědomému rozhodování v krizových situacích. Konkrétními aktivitami jsou besedy pro žáky jedné třídy, práce s třídními kolektivy (diagnostika třídního kolektivu, posílení právního vědomí) a individuální konzultace pro žáky. Žáci po skončení akce píší články, ve kterých celou akci hodnotí.

Studenti E3A - Adam T., Tomáš T. a Stanislav S. napsali:

Dne 17. 1. 2022 proběhl na naší škole preventivní program Sám sebou II pro studenty 3. ročníků s manželi Kašparovými, který byl rozdělen na dvě části.

JUDr. Karel Kašpar se zaměřil především na právní oblast, tedy co si ve svém věku můžeme dovolit a za co zodpovídáme. Nejzajímavější téma bylo bez pochyby: „Jak můžeme po právní stránce využít své rodiče.“

PaedDr. Zdeňka Kašparová nám přiblížila problémy a důsledky návykových látek, nevyjímaje kofeinu a energetických nápojů. Na závěr jsme si vyzkoušeli plánování důležitých životních rozhodnutí.

Program byl opět velmi dobře zpracovaný, většina z nás se dozvěděla nové informace, popřípadě si prohloubila své dosavadní znalosti v daných odvětvích.


Vytisknout