Zpět

Posílení cizojazyčné gramotnosti

V rámci projektu IKAP II prošli žáci a učitelé seminářem ke certifikaci Cambridge English Qualifications. Seminář účastníkům ukázal, jak tyto zkoušky složit a využít je v budoucím studiu a praktickém životě.

Cílem aktivity KA2 projektu, je posílit kompetence u učitelů v jazykovém vzdělávání, a to nejen učitelů jazykářů, tak i u učitelů odborných předmětů.

Aktivita posílí kompetence ve využívání moderních vzdělávacích prostředků ve výuce jazyků, a to jak u učitelů, tak i následně u žáků.


Vytisknout