Zpět

Cyber Security

Naše škola se zúčastnila akce Cyber Security, kterou pořádala společnost Meetupy.cz společně s Reiffeisenbank pod vedením Ph.D. Tomáše Rosy z oddělení kryptologie a biometrické kompetence Reiffeisenbank.

Téma akce pro letošní rok neslo název „Mathematical Epidemiology for Security Analysts‘‘ a náplní bylo použití matematických modelů pro určování šíření malware nebo jiného viru v digitální síti a jak infikování souborů a počítačů předcházet. Tyto modely lze pak použít pro modelování epidemie a šíření koronaviru.

Celá akce začínala přednáškou, během které jsme se seznámili s problematikou šíření virů, matematickými modely, integrálními a derivačními rovnicemi pro předpověď, jak se nám virus bude šířit v komunitě. Na závěr přednášky proběhla soutěž v Kahootu, kde jsme měli aplikovat to, co jsme se na přednášce naučili. Vybojovali jsme krásné 2. místo. Soutěž byla určena pro studenty vysokých škol a my jsme se zúčastnili jako jediná střední škola, o to víc mě těší, že jsem mohl naši školu reprezentovat.

Dominik Hojda


Vytisknout