Zpět

Žáci E1C uspěli v projektu Příběhy našich sousedů

V letošním školním roce se žáci třídy E1C Jakub Klekner, Michal Manda, Jaroslav Jarý, Tadeáš Bělohlávek a Ondřej Bekešský zúčastnili projektu Příběhy našich sousedů. Jejich úkolem bylo najít ve svém okolí zajímavého pamětníka událostí 20. století, nahrát jeho celoživotní příběh pro elektronickou sbírku vzpomínek Post Bellum a vytvořit pětiminutovou soutěžní reportáž, která by zahrnovala to nejdůležitější ze života pamětníka.

Žáci přizvali ke spolupráci zajímavého pamětníka komunismu a „grafika sametové revoluce“ Jana Fialu. Dvakrát se vydali natáčet jeho vzpomínky, nejprve do Bylan, kde pan Fiala v současnosti žije a podruhé do Uhlířských Janovic, rodiště pamětníkových rodičů, jejichž příběh nám vyprávěl na opuštěném pozemku před bývalou dílnou jeho dědečka Gustava Fialy. Navštívili jsme Archív bezpečnostních složek, kde jsme se učili pracovat se svazky StB a jinými prameny z doby totality a mediální workshop zaměřený na střih videa a vyprávění příběhu.

Nejtěžší úkol nás čekal nakonec. Z téměř tříhodinového materiálu sestříhat pětiminutové video, které by prezentovalo to nejdůležitější z nesmírně pestrého života pana Fialy a jeho rodiny. Jak se to našim žákům podařilo, můžete posoudit zde:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=ZRDBPw5t5b4&feature=emb_title

Poslední výzvou bylo připravit zajímavou prezentaci o pamětníkovi pro živé vystoupení na podiu kolínského Městského společenského domu, kde měl být celý projekt 17.3. slavnostně ukončen. Naším plánem bylo předvést dramatizaci listopadové demonstrace na letenské pláni, která s konečnou platností svrhla totalitu, a které se náš pamětník nejen osobně zúčastnil, ale také vytvořil transparenty, které visely z hlavní tribuny při projevu Václava Havla a dalších řečníků. Repliku stejných transparentů jsme podle dobových fotografií ze sešitého prostěradla vytvořili i my. Do našeho úsilí ale zasáhl koronavirus a připravovaná prezentace byla na poslední chvíli zrušena.

Teprve v červnu byl celý projekt ukončen a bez nacvičených prezentací, publika a v rouškách jsme se sešli v kolínském CEROPu, abychom si promítli své výstupy a porota rozhodla o nejzdařilejších reportážích. Příběh Jana Fialy, který zpracovali naši studenti, se umístil na druhém místě. Žákům ze třídy E1C gratulujeme a děkujeme našim učitelům za podporu projektu a zapůjčení techniky.

https://www.pribehynasichsousedu.cz/kolin/kolin-2019-2020/fiala-jan-2/

 


Vytisknout