Zpět

Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti na naší škole

27. ledna si studenti Střední průmyslové školy v Kutné Hoře připomněli výročí Mezinárodního dne památky obětí holocaustu. Studenti třídy E2B doplnili prostor, kde na podzim vysadili žluté krokusy, o pamětní tabulku, která bude připomínat, že květy na jaře uctí dětské oběti válek. Jitka Šimková se zúčastnila pietního shromáždění u bývalé synagogy, kde představitelé města spolu s dalšími občany uctili památku obětí 2. světové války položením květin k památníku. 

28. ledna se zástupci studentů naší školy ze tříd IT1, IT2 a E2B připojili k vyhlášené aktivitě Nadačního fondu Dagmar Lieblové a vyčistili od nánosu nečistot kameny zmizelých, připomínající Židy z Kutné Hory, kteří se z koncentračních táborů domů nevrátili, protože byli zavražděni. 

Zveřejňujeme poděkování dr. Marka Lauermanna všem, kdo se aktivně zapojili do připomínky 75. výročí osvobození koncentračního tábora v Osvětimi:

Vážené dámy a pánové,

Chtěl bych vám jménem Nadačního fondu dr. Dagmar Lieblové poděkovat za to, že jste přišli uctít památku Židů a dalších menšin, které se stali oběťmi rasové nenávisti. Nenávisti, která nevyrostla z ničeho, ale byla plodem stále větší netečnosti veřejnosti vůči utrpení těch, kteří byli nedávno jejich sousedy, spolužáky, spolupracovníky. Najednou z nich byly osoby druhé, třetí kategorie a bylo vyžadováno, aby bylo normou, že s takovými lidmi je neslušné a dokonce trestné se bavit. Ano, slušnost se stala hrdinstvím.

Mnozí se ptají, zda-li má ještě dnes, 75 let od konce druhé světové války, smysl si tuto temnou stránku lidské historie připomínat. A nejlepší odpovědí na tyto pochybnosti je to, že jste přišli a ukázali, že nejste neteční a že věříte, že společnost, která zapomene na svou historii, je odsouzena k tomu, aby si ji zopakovala.

Pro nás, potomky těch, kteří nepřežili hrůzy holocaustu, je vaše přítomnost zde na této akci potěšující zejména ve světle rostoucích projevů antisemitismu. Je na každém z nás, aby udržoval připomínku obětí v živé paměti. Byť by to byla jen chvilka, tak přesně z takových chvilek vzniká stopa paměti, díky níž nebudou jména našich židovských spoluobčanů, ale i dalších obětí rasové nenávisti, nikdy zapomenuta.

Vážíme si vašeho času a úsilí také proto, že tím pomáháte naplnit odkaz dr. Dagmar Lieblové, jejíž jméno nese náš Nadační fond.

Ještě jednou vám děkuji.

Za Nadační fond dr. Dagmar Lieblové

Marek Lauermann

Další možností, jak uctít oběti 2. světové války, bude veřejné čtení jejich jmen (Jom ha-šoa). V letošním roce se tato událost uskuteční 21. dubna pouze virtuálně v důsledku opatření v souvislosti s epidemií koronaviru, která neumožňuje shromažďování lidí na veřejnosti.

 


Vytisknout  

KONTAKT

Vyšší odborná škola,
Střední průmyslová škola
a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky

Masarykova 197, Kutná Hora, 28401

Telefon: +420 327 588 811
Email: infovos-kh.cz
E-podatelna: vomkhkr-s.cz
Datová schránka: 8nmxism

IČO: 61924059
REDIZO: 600 007 286

© 2019 VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora
Chat with us