Zpět

Projekt „Sám sebou II“

V lednu se uskutečnila preventivní akce za podpory Města Kutné Hory pro třetí ročníky naší školy pod vedením lektorů Dr. Z. Kašparové a JUDr. K. Kašpara.

Projekt je stabilní součástí minimálního preventivního programu školy a navazuje na "Sám sebou I", kterého se žáci účastnili v prvním ročníku. Hlavním cílem akce je osvojení zdravého životního stylu a rozvoj dovedností, které vedou u žáků ke správnému a sebevědomému rozhodování v krizových situacích.

Žák z E3A o projektu napsal:

Na den 7. 1. 2020 byla žákům naší třídy naplánována beseda s názvem "Sám sebou II". Této besedy jsme se na naší střední škole zúčastnili již podruhé.

Bylo to jako včera, když nás poprvé v prvním ročníku navštívili manželé Kašparovi. Většina z nás měla tenkrát ještě mokré občanky a oni se nám snažili vysvětlit, že už nejsme děti, pomalu dospíváme a měli bychom se i tak začít chovat. Máme své povinnosti, za své činy si zodpovídáme, a že neznalost zákona neomlouvá. Toto byla hlavní témata právníka pana Kašpara. Letos, v roce kdy většina z nás dosáhla plnoletosti, bylo třeba nám připomenout všechna úskalí, která tento přelomový věk z hlediska práva přináší a tohoto úkolu se JUDr. Kašpar zhostil na výbornou.

Jeho manželka - PaedDr. Kašparová - se nás tentokrát, stejně jako poprvé, snažila přimět k zamyšlení nad tím, jak trávíme volný čas. Jestli jím jen neplýtváme, ale alespoň z části ho využíváme smysluplně. S tímto souviselo další téma, které paní Kašparová v diskuzi otevřela a to hledání smyslu života, ujasnění si toho, co chceme v životě dosáhnout a určení životních priorit.

Čas strávený s manželi Kašparovými byl pro všechny, myslím, velkým přínosem. Nenásilnou, zábavnou formou doprovázenou příběhy z praxe, se jim podařilo v nás vzbudit zájem a ochotu zamyslet se sám nad sebou a svým přístupem k životu.

 

Kutnohorský deník


Vytisknout  

KONTAKT

Vyšší odborná škola,
Střední průmyslová škola
a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky

Masarykova 197, Kutná Hora, 28401

Telefon: +420 327 588 811
Email: infovos-kh.cz
E-podatelna: vomkhkr-s.cz
Datová schránka: 8nmxism

IČO: 61924059
REDIZO: 600 007 286

© 2019 VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora
Chat with us