Zpět

Příklad dobré praxe

8. listopadu měli naši studenti třetího a čtvrtého ročníku možnost pohlédnout "pod pokličku" české elektrotechnické značky SIDAT. Navštívili nás totiž zástupci managementu firmy, která se od roku 1990 zabývá automatizací výrobních procesů, dodávkou technologií a realizací výrobních informačních systémů. Už z prvních dvou písmen jména společnosti je patrná její orientace na technologie firmy Siemens, která patří do skupiny největších výrobců PLC na světě. Svým poutavým motivačním vyprávěním o nasazení nejmodernějších technologií ve výrobní praxi v duchu trendu Průmyslu 4.0 přijeli firmu představit pánové Ing. Radim Novotný, Ph.D., MBA a Milan Vurm, DiS. Druhý jmenovaný je absolventem naší Vyšší odborné školy, a tak došlo i k předání osobní zkušenosti bývalého studenta, který se vypracoval až do pozice vedoucího brněnské pobočky firmy a manažera zodpovědného za oblast východního trhu. Přítomné učitele potěšil fakt, že společnost působící v reálné praxi se zabývá téměř všemi oblastmi, které se na naší škole v odborných předmětech vyučují. Místy to vypadalo jakoby školu firma "naprojektovala k obrazu svému". Pánové Novotný s Vurmem konstatovali, že kutnohorská průmyslovka svým inovovaným vzdělávacím programem, modernizací laboratoří i zapálením pro věc některých svých učitelů, vykročila do 21. století tím správným směrem. Vedení školy s firmou SIDAT domluvilo další rozvoj vzájemné spolupráce.

https://www.sidat.cz


Vytisknout