Zpět

Adaptační kurz pro první ročníky

Školní rok zahájili žáci prvních ročníků na adaptačním kurzu ve Zbraslavicích. Cílem tohoto společného pobytu je vytvoření třídního kolektivu a seznámení s třídním učitelem. Pro žáky byl připraven program pod vedením zkušených instruktorů.

Po návratu žáci vyplnili dotazník, který je podkladem pro preventivní zaměření akcí školy.

Žáci třídy E1A psali krátký článek o adaptačním kurzu. Ukázka práce:

Hned první den školní docházky jsme se chystali na třídenní adaptační kurz, kde jsme se jako nová třída měli stmelit do kolektivu, se kterým budeme po další čtyři roky.

První den nás bohužel zastihlo deštivé počasí, ale i tak jsme si zahráli spoustu poznávacích a velmi zábavných her a navečer jsme šli na bojovku po okolí.

Druhý den jsme měli připravený velmi zajímavý celodenní program, který obsahoval kolektivní hry, ale i pro nás něco zajímavějšího, kterým byl Paintball, střelba z luku a lezení v lanovém centru. Na večeři nás čekalo nemilé překvapení v podobě rizota, které jsme měli sníst čínskými hůlkami, naštěstí to zachránilo večerní opékání špekáčků.

Poslední den jsme měli jen dopolední program a oběd, na kterém jsme se museli najíst s přivázanou rukou ke kamarádovi, ale naštěstí to nebylo tak strašné. V poledních hodinách jsme odjeli autobusem zpět do Kutné Hory s nadšením na náš první školní den.

Vojtěch Hrabal, E1A


Vytisknout