Zpět

Pozdrav studenta SPŠ ze studijní cesty

Zdravím z deštivého Vancouveru v Kanadě. Pomalu si zvykám na způsob jakým tady škola funguje.

Vše je jiné už od základu, vyučovací hodina delší (65 minut), celkem pouze 8 předmětů, které si každý může libovolně vybrat podle toho co ho baví, nebo co bude potřebovat na univerzitě.

Způsob jakým se vyučuje je také jiný. Většinou hodina začne tím, že učitel položí nějakou otázku, která se vztahuje k tématu probírané látky. Dostaneme prostor pro cca 5 minutovou diskuzi většinou ve dvojici a následně prezentujeme svůj názor. Víceméně nepoužíváme učebnice, protože se tu klade důraz na to, aby si každý dokázal informaci vyhledat sám. Každý si udělá svůj vlastní průzkum a následně prezentuje to, co zjistil a srovnává to s informacemi od zbytku třídy.

Na viděnou Ondra


Vytisknout