Zpět

Za školním rokem jsme s uspokojením zavřeli dveře

Na prázdniny se poslední červnový týden těšili nejen studenti, ale zasloužené volno nedočkavě vyhlíželi i učitelé a další zaměstnanci školy. Při závěrečném zhodnocení školního roku jsme konstatovali, že byl úspěšný nejen v oblasti soutěží a prezentací prací studentů, výbornými výsledky u státní maturitní zkoušky z anglického jazyka a úspěšným uzavřením tříletetého studia na Vyšší odborné škole, ale také dobrým prospěchem ostatních středoškoláků. To vše se odrazilo na počtu pochval třídních učitelů, kterých v závěru roku bylo uděleno 60, z toho 33 za prospěch s vyznamenáním. Tři studenti byli pochváleni ředitelem školy za prospěch 1,00 a více než třicet dalších za účast a umístění v soutěžích a jiných akcí, kterých se škola zúčastnila.

Doufám, že elán a nadšení studentů pro práci v kroužcích, které vedou obětaví kolegové naší školy, přetrvá i přes dobu prázdninového odpočinku a "nakazí" i nově nastupující studenty prvních ročníků.

Všem přejeme krásné letní dny.


Vytisknout