Zpět

Dovednostní Tour generační spolupráce vybraných žáků 2. a 3. ročníků naší školy a žáků 8. tříd ZŠ

Ve dnech 6. 6. a 13. 6. 2019 navštívili naše odborné učebny praktického vyučování žáci 8. ročníků ZŠ Čáslav a 20. 6. 2019 k nim dále přibyla třída 8. ročníku ZŠ Jana Palacha Kutná Hora. Všichni žáci se zúčastnili projektu Dovednostní Tour generační spolupráce.

A o co šlo?

O vzájemnou pomoc, sdílení zkušeností a dovedností, o umění diskutovat, o předávání dílčích kompetencí mezi jednotlivci a kolektivy. Prvotní rozlosování rozdělilo účastníky na dvě nezávislá družstva. Ta byla pak dále rozdělena do trojic a čtveřic, které doplnili studenti naší školy. Skupiny prvního družstva měly za úkol realizovat minimálně tři různá konstrukční cvičení se stavebnicí elektro Merkur. Druhé družstvo mezitím zapájelo jednoduchou stavebnici s elektronickými součástkami. Samozřejmě, že veškeré snažení našich návštěvníků usměrňovala početná skupinka starších průmyslováků a místních dílenských učitelů.

Akce byla velmi zdařilá a přínosná pro obě strany, což dokazuje zájem i dalších základních škol našeho regionu.


Vytisknout