Zpět

Prezentace robota DOBOTA firmou ControlTech

V pátek 17. května k nám do školy dorazili zástupci firmy ControlTech.

Jedním z nich byl náš absolvent Tomáš Vladyka a product manager ControlTechu Pavel Vladyka. S sebou nám přivezli ukázat 2 roboty typu Dobot Magician.

Žáci se ihned vrhli na zkoušení robotů a již brzy slavili úspěch, když se jim podařilo naprogramovat robota, aby nakreslil jakýkoliv obrázek, který si žáci našli na internetu.
Nezůstali ale jen u toho. O pár minut později již Dobot precizně vypaloval laserem logo elektrotechnického kroužku.
Když se žákům omrzel laser, sundali si brýle a začali si hrát s vakuovou přísavkou, mechanickým drapákem a barevnými kostkami. Netrvalo dlouho a už před nimi robot skládal pyramidu.
Mezitím na druhém stanovišti si kluci vyzkoušeli Dobota ve spojení s pásovým dopravníkem a senzorem barev. Na konci měli funkční systém, který rozpoznal barvu kostky na dopravníku a podle toho ji roztřídil dle do oddělených přihrádek.
Žákům se roboti velice líbili a již přemýšleli, jak by si mohli něco podobného vyrobit doma.

Vít Růžička.


Vytisknout