Zpět

Naše soutěžní dvojice slavila úspěch na GES Cupu v Plzni

26. března jsme se zúčastnili třináctého ročníku mezinárodní soutěže GES CUP 2019 pořádané Středním odborným učilištěm elektrotechnickým v Plzni. Soutěžilo 28 soutěžících - žáků čtrnácti středních škol z České republiky a Slovenska.

Soutěž se skládala ze tří částí, z části praktické, poznávací a vědomostního testu. Naši dva zástupci, Eliška Ryklová a Ondřej Vařečka, se v kategorii jednotlivců umístili na 5. a 6. místě.

Letošní ročník byl specifický tím, že nás poprvé reprezentovala dívka. Ostatní soutěžící i jejich pedagogický doprovod se na nás kvůli Elišce nejprve dívali s úsměvem, ovšem jen do doby, než byly známé výsledky všech disciplín. Eliška Ryklová odvedla skvělou práci, její výsledky vědomostních testů ze slaboproudé i silnoproudé elektrotechniky byly ohodnocené jako nejlepší. Jako soutěžící s největším počtem bodů dostala cenu a diplom proděkana fakulty elektrotechnické v Plzni. Za největší úspěch v praktické části dostala cenu a diplom ředitelky firmy GES Elektronik. V hodnocení družstev se ze všech škol naše dvojice Eliška s Ondřejem probojovala na celkové třetí místo.

Oběma soutěžícím patří velký dík za skvělou reprezentaci školy!


Vytisknout