INFORMACE O STUDIU - ŘEDITEL ŠKOLY

Laboratoř zabezpečovací techniky

V rámci nedávné rekonstrukce dílen jsme vybudovali učebnu zabezpečovací techniky, která je vybavena nejmodernějšími technologiemi ochrany objektů. Žáci tak mohou své dovednosti rozvíjet ve cvičeních s touto technikou a po absolvování školy jsou schopni instalovat zabezpečovací systémy integrované do automatizace inteligentních budov. Úzce spolupracujeme s firmou Jablotron, která umožňuje našim studentům získat certifikát pro montáže svých zařízení.
V současné době budujeme ve spolupráci s firmou TeleLarm pracoviště elektrické požární signalizace firmy Panasonic. Tím dosáhneme komplexnosti při přípravě našich absolventů v oblasti zabezpečení budov a objektů.

Laboratoř robotiky

Řadu let úzce spolupracujeme také s firmou FESTO, která nám pomohla vybavit jednu z laboratoří pneumatickými a elektropneumatickými řídicími systémy. Bez nich si dnešní průmysl ani nedokážeme představit.
V roce 2019 jsme laboratoř přesunuli do větších prostor a doplnili o další pracoviště zejména z oblasti robotiky. Studenti tak získávají znalosti a zkušenosti z konkrétních aplikací, které budou mít zcela jistě stále větší využití.

Laboratoř automatizační techniky

Laboratoře automatizační techniky jsou určeny především pro úlohy z oblasti průmyslového řízení prostřednictvím tzv. programovatelných automatů (PLC), kdy každý student má k dispozici pracoviště vybavené počítačem a řídicím systémem společnosti Teco a.s., Rockwell Automation, případně Siemens a.s. Studenti řeší řadu úloh, jejich funkčnost ověřují na reálných objektech, případně elektronických simulátorech procesů. V těchto laboratořích probíhá také výuka mikroprocesorové techniky. Při výuce je používána moderní open-source platforma Arduino pro návrh a vývoj elektronických programovatelných zařízení.
Samostatnou kapitolou je technika „Inteligentních budov“, které se věnujeme, jako jedna z prvních středních škol, již od roku 2010, kdy jsme zahájili její praktickou výuku s využitím prvků sběrnice CIB tuzemského výrobce Teco a.s. a prostředků otevřené platformy KNX/EIB. Pro výuku techniky budov byla v roce 2019 otevřena zcela nová laboratoř vybavená špičkovými produkty společnosti HDL Automation.

Laboratoř elektrotechnické konstrukce

Praktická výuka je důležitou součástí odborného studia, která přispívá ke konkurenceschopnosti načich absolventů v praxi.
V posledních letech se prostředí pro výuku praktických činností zásadně změnilo. Ve spodním patře dílenského traktu vznikla zmodernizovaná dílna ručního obrábění, nová učebna plošných spojů a velká laboratoř elektrotechnické konstrukce.
Studenti tak využívají příležitosti získání komplexních dovedností, počínaje návrhem zařízení, přes veškeré konstrukční činnosti až po oživení hotových výrobků.

Laboratoř operačních systémů

Pro výuku správy serverů a dalších prvků softwarové architektury počítačových sítí škola disponuje laboratoří operačních systémů. Zde se studenti seznamují s principy funkce a správy základního programového vybavení. Naučí se administrovat různé alternativy Linuxu a Microsoft serverů. Velký důraz je kladen na problematiku bezpečnosti celého informačního systému.
Při individuální práci je v maximální míře využíváno prostředků virtualizace. Každý student tak má své vlastní prostředí, které používá po celou dobu studia. Všechna pracoviště jsou vybavena hardwarovými routery. 

Laboratoř počítačových sítí

V laboratoři počítačových sítí pracují studenti s mnoha druhy aktivních prvků síťové architektury. Na připravených výukových panelech se seznamují s principy konfigurace hardwarových prostředků při realizaci předem definovaných scénářů.

Mezi hlavní témata výuky patří problematika propojování sítí z pohledu síťové vrstvy a vrstvy síťového rozhraní s datovými trasami různých přenosových technologií. Studenti pracují se síťovými přepínači D-link, routery Mikrotik či datovými servery Hewlett Packard a dalšími technologiemi předních světových výrobců.

Laboratoře školy každoročně dovybavujeme novým zařízením, abychom studentům zajistili aktuální technologie, které nabízí dostatečný výkon a současně odpovídají i náročným bezpečnostním požadavkům doby. Hlavním partnerem výuky je kutnohorský závod společnosti Foxconn Technology.

Laboratoř multimediálních systémů

V podkroví budovy školy provozujeme laboratoř multimediální tvorby. Jedná se o specializovaná pracoviště videotechniky, audiotechniky a počítačové grafiky.
Součástí laboratorního komplexu je televizní studio s hlasatelnou, režií a střihovými pracovišti, které škola používá nejen k výuce, ale i pro tvorbu vlastních pořadů.

Laboratoř elektrotechnických měření

Elektrotechnické laboratoře nabízí měření úloh od elementárních elektrotechnických prvků až po pokročilé úlohy testování různých převodníků fyzikálních veličin. Studenti se seznamují s vlastnostmi terestriálních a satelitních signálů, a zjišťují parametry optických vláken.

Součástí laboratorního komplexu jsou také silnoproudá laboratoř točivých elektrických strojů s přípravky automobilových alternátorů, stejnosměrný strojů, komutátorových i asynchronních motorů, a laboratoř světelné techniky s kulovým integrátorem a optickou lavicí pro měření světelného toku a účinnosti světelných zdrojů.

Dále se zde studenti seznamují s principy automatizovaného měření pomocí rozhraní GPIB či Ethernet. Celý proces vizualizují v prostředí Visual Engineering Environmental a získaná data softwarově zpracovávají do protokolů o měření.