Zpět

Exkurze do Centrum HiLASE - Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Cílem exkurze je podpora vzdělávání u žáků základních škol a žáků SPŠ v technických a přírodovědných tématech.

Centrum HiLASE je součástí Fyzikálního ústavu AV ČR, největšího ústavu Akademie věd České republiky, jehož program zahrnuje fyziku elementárních částic, kondenzovaných systémů a pevných látek, optiku a fyziku plazmatu.

Studenti naší školy s žáky základní školy Žižkov Kutná Hora navštívili centrum s cílem poznat taje laseru, jak vzniká a co vše lze s ním dělat.

Žáci byli rozdělení do skupin a interaktivními hrami poznávali k čemu se laser využívá. Kromě znalostního testu si vyzkoušeli virtuální realitu, laserové pistole, měřili světlo a vyslechli si zajímavou přednášku.


Vytisknout