27. 06. od 14:00 - Pedagogická rada 1.-3. ročník

za druhé pololetí

27. 06. - Exkurze

třídy E1a a E1c absolvují tématicky zaměřenou exkurzi v Ostravě a okolí

28. 06. od 09:45 - Třídní akce

Procházka po okolí Kutné Hory bude poslední společnou akcí třídy E2B.Organizace PhDr. Morawská

28. 06. - Exkurze

třídy E1a a E1c absolvují tématicky zaměřenou exkurzi v Ostravě a okolí

28. 06. od 08:00 - Soutěž v technických zručnostech

účastní se studenti třídy IT3, organizace odjezdu mgr. Šuhajová

29. 06. - Exkurze

třídy E1a a E1c absolvují tématicky zaměřenou exkurzi v Ostravě a okolí

29. 06. - Exkurze

Žáci třídy E2D a část žáků z E1D navštíví v tématicky zaměřené exkurzi Mladou Boleslav

30. 06. od 08:00 - Předání vysvědčení

v třídnických hodinách

30. 06. od 09:30 - Závěrečná porada

25. 08. od 08:30 - Porada vyučujících

25. 08. - Přípravný týden

26. 08. - Opravné zkoušky

26. 08. - Přípravný týden

29. 08. - Přípravný týden

29. 08. - Opravné zkoušky

30. 08. - Opravné zkoušky

30. 08. - Přípravný týden

31. 08. od 09:30 - 1. provozní porada

31. 08. - Opravné zkoušky

31. 08. - Přípravný týden

Image
Image

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

SPŠ

Elektrotechnika

26-41-M/01

Obor Elektrotechnika

automatizační technika, řídicí systémy, počítačové sítě, zabezpečovací systémy, měřící systémy, elektronika

Učební plán

SPŠ

Informační technologie

18-20-M/01

Obor Informační technologie

hardware IT systémů, počítačové sítě, softwarové technologie, programování, počítačová grafika, multimédia

Učební plán

VOŠ

Automatizační technika

26-41-N/05

Obor Automatizační technika

automatizované systémy, měřící systémy, inteligentní řízení budov, počítačové sítě, programování

Učební plán

Sídlíme v Kutné Hoře

Kutná Hora

je historické město ve Středočeském kraji, zapsané na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
Díky těžbě stříbra patřilo ve středověku mezi nejvýznamnější česká města.
Žije zde přibližně 21 tisíc obyvatel.

www.kutnahora.cz