Zpět

Operní večery se vrací 26. 3.

VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora ve spolupráci s panem Jaromírem Dajbychem zahajuje pokračování tradičních Operních večerů Karla Bicana.

26. března od 18:00 se mohou příznivci operního žánru těšit na velkoplošnou projekci opery Giuseppe Verdi - Ernani.

Opera o čtyřech jednáních z roku 1844 vypráví příběh velké lásky, cti a boje o moc. Libreto k ní napsal Francesco Maria Piave (1810–1876) podle tragédie Victora Huga (1802–1885) Hernani, ou l'Honneur castillan (Hernani aneb Kastilská čest) z roku 1830. Více informací https://cs.wikipedia.org/wiki/Ernani

Pořad je určený všem obdivovatelům operního žánru a je otevřený veřejnosti. Zveme také studenty i zaměstnance VOŠ, SPŠ a JŠ i dalších kutnohorských škol.

Vstupné zdarma.

Diriguje Levine, účinkují Pavarotti, Mitchell, Milnes, Raimondi

 

Obsah opery

První jednání – Bandita
Loupežnická banda se utábořila v horách v Aragonii. Bandité popíjejí a opěvují nezávislý život. Jejich vůdce Ernani je zavržený šlechtic, jehož otce, aragonského vévodu, zabil člen španělské královské rodiny. Ernani vypráví, že jeho milá Elvira má být provdána za svého pěstouna a strýce, vévodu Dona Ruye Gomeze de Silva. Ernani a jeho druzi se rozhodnou, že Elviru unesou. Elvira na Silvově hradě toužebně očekává milovaného Ernaniho, s nímž chce sdílet osud bandity. Avšak místo očekávaného milence si do Elviřiných komnat vynutí vstup přestrojený španělský král Carlo a vyznává jí lásku. Elvira by však jej i sebe raději zabila, než aby jeho city opětovala. Vtom se objeví Ernani. V Carlovi pozná vraha svého otce a vyzývá ho na souboj. Náhle přichází sám vévoda de Silva, jenž je odhodlán s oběma vetřelci a rivaly rovněž bojovat. Když je odhalena králova pravá totožnost, Silva prosí o odpuštění. Král jeho prosby vzápětí vyslyší, protože potřebuje jeho podporu při volbě za císaře Svaté říše římské. Ernanimu rovněž dává milost, ten ji ale odmítá a uprchne.

Druhé jednání – Host
Elvira naoko vyhověla Silvovu slibu, že se za něj provdá. Zatímco sluhové připravují svatbu, prosí jakýsi poutník o přijetí. Silvův rod byl vždy vyhlášen pohostinstvím, a tak ani Silva neváhá a neznámého cizince přijme. Když vstoupí Elvira ve svatebních šatech, odloží poutník svůj plášť. Je to Ernani, který se domnívá, že Elvira zradila jeho lásku. Život pro něj ztratil smysl a žádá po Silvovi, aby jej vydal králi. Silva však odmítne. Jednou  poskytnuté právo hosta pro něj znamená zákon. Silva poté spěchá, aby své sídlo zabezpečil před blížícími se královskými oddíly. Elvira sdělí Ernanimu, že se k ní donesla zpráva o jeho smrti a ke svatbě se Silvou svolila jen proto, aby se pak u oltáře dýkou probodla. Smířený Ernani Elviru obejme, když se nečekaně vrátí Silva a při pohledu na smířený pár přísahá pomstu. Král Carlo mezitím žádá o vstup do zámku, neboť tuší, že se v něm skrývá vzbouřenec Ernani. Silva svého soka hluboce nenávidí, čest mu však brání hosta vydat. Carlo tuší, že Silva Ernaniho chrání, a hrozí mu mučením. Silva zůstává neoblomný a Carlo tedy odvede Elviru jako rukojmí. Věří, že si tím vydání Ernaniho vynutí. Silva se chce poté s Ernanim vypořádat a vyzve ho na souboj. Ernani jej ale přesvědčí, aby se společně postavili proti králi. Ernaniho život ale přesto zůstane v Silvových rukou. Jako zástavu předává Silvovi roh a přísahá, že ukončí svůj vlastní život, jakmile na něj Silva zatroubí.

Třetí jednání – Dobrotivost
Zatímco němečtí kurfiřti volí v dómu v Cáchách nového císaře, čeká Carlo v úkrytu v kryptě s ostatky Karla Velikého na skupinu spiklenců, kteří se zde údajně mají domluvit na jeho zavraždění. Carlo lamentuje o svém dosavadním životě a hledá sílu pro císařské úkoly, jež na něj zřejmě čekají. Objeví se spiklenci, mezi nimi také Silva a Ernani. Los určí, že Carla má zabít Ernani. Silva marně prosí, aby právo na pomstu bylo přenecháno jemu. Tři dělové rány ohlašují, že byl Carlo právě zvolen císařem. Jako císař Karel V. se nyní postaví spiklencům a oznamuje, že je čeká tvrdý trest. Na Elviřinu přímluvu a podle vzoru Karla Velikého jim však velkoryse odpouští.

Čtvrté jednání – Maska
Ernani smí opět nosit vévodský titul a slaví ve svém paláci svatbu s Elvirou. Pozdě v noci jsou na terase paláce konečně sami. V tom zazní z dálky zvuk Silvova rohu. Ernani posílá zděšenou Elviru pryč a staví se tváří v tvář svému sokovi, který přichází s maskou na tváři. Po chvíli ji snímá a vyžaduje po Ernanim, aby splnil svůj slib. Ernani ho žádá o chvíli štěstí s Elvirou na konci svého nešťastného života. Silva je však neoblomný. Objevuje se Elvira a ani její prosby nepomáhají. Ernani se probodne a umírá v jejím náručí.


Vytisknout