Zpět

Matematický klokan 22. března

V pátek dne 22. 3. 2019, 3. a 4. vyučovací hodinu proběhne soutěž Matematický klokan.
První a druhé ročníky soutěží v kategorii Junior a třetí a čtvrté ročníky v kategorii Student.
Kdo má zájem se této soutěže zúčastnit, ten se přihlásí do pátku 15. 3. u své učitelky matematiky !!!

Informace o soutěži: https://matematickyklokan.net/index.php/o-soutezi


Vytisknout