Zpět

Přijímací řízení ke studiu na SPŠ ve školním roce 2020/2021

Důležité informace k přijímacímu řízení ke studiu na SPŠ ve školním roce 2020/2021

 1. Informace pro rodiče:
  Základní informace týkající se přijímacího řízení najdete v dokumentu „ČASOVÝ HARMONOGRAM“.
 2. Důležitými dokumenty, které jsou potřeba k přijímací zkoušce:
  1. Manuál MŠMT: INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020
  2. Manuál MŠMT: OCHRANA ZDRAVÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH, KONZERVATOŘÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOLÁCH V PRŮBĚHU PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK, MATURITNÍCH ZKOUŠEK, ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK A ABSOLUTORIÍ 2019/2020
  3. ŘÁDNÝ TERMÍN JEDNOTNÉ ZKOUŠKY
 3. Informace k pozvánce:
  Pozvánku obdrželi uchazeči elektronickou poštou. Pokud jste pozvánku neobdrželi, kontaktujte paní Lucii Machovou (327 588 811 nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.). Obecné informace z pozvánky najdete v dokumentu „POZVÁNKA K JPZ“. 
 4. Všichni uchazeči, kteří dorazí na jednotnou přijímací zkoušku musí mít podepsané „ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ“, které odevzdají v učebně, kde bude probíhat zkouška.
 5. Informace k vyhodnocení přijímací zkoušky:
  Centrum (MŠMT) je povinno zpřístupnit výsledky jednotné přijímací zkoušky všem školám, na kterých se uplatňuje, do 15. června 2020 pro čtyřleté obory. Nejpozději do 16. června 2020 pro čtyřleté obory vzdělání musí ředitel školy vyhlásit na veřejně přístupném místě ve škole a zároveň způsobem umožňujícím dálkový přístup pořadí uchazečů pod registračním číslem.  
 6. Odevzdání zápisového lístku
  Termín pro odevzdání zápisových lístků je stanoven na 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Pro uchazeče o střední vzdělání ve čtyřletých oborech vzdělání, včetně nástavbového studia je termín pro odevzdání zápisového lístku tedy jednotný a to do 23. června 2020.

 

Zkušební testy najdete zde: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani.
Publikovaná zkušební dokumentace ilustračních testů a písemných testů slouží zejména k rámcovému seznámení se s podobou písemných testů jednotné přijímací zkoušky.


Vytisknout