Zpět

Adventní Vídeň a vánoční trhy

Pojeďte s námi do Vídně na adventní trhy! Zájezd pro žáky naší školy se uskuteční v úterý 17.12.2019. Odjezd v 5.00 od budovy školy, návrat ve večerních hodinách . Cena dopravy autobusem je 650,-na žáka. V příloze naleznete přihlášku na zájezd. Vyplněnou přihlášku spolu s finanční částkou je třeba odevzdat Mgr. Šuhajové v K16 nejpozději do 8.11. Neváhejte, kdo dřív přijde, ten jede!


Vytisknout