Zpět

Návštěva z Remeše

Na základě smlouvy z roku 2008, která byla podepsána mezi městy Kutnou Horou a Remeší , která jsou zapsána na seznamu kulturního dědictví UNESCO, a Memoranda podepsaného letos v únoru mezi řediteli Ing. Josefem Tremlem za naši školu a Thierry Reibelem za francouzské Lyceum Franklina Roosevelta se ve dnech 14. – 18.10.2019 uskuteční návštěva studentů a učitelů z Remeše u nás v naší škole.

Pro skupinu 19 studentů a 2 učitelky je připraven bohatý program nejen v historické části Kutné Hory, jako je návštěva Muzea stříbra a dolu, chrámu Sv. Barbory a Vlašského dvora, kde budou přijati starostou města v reprezentačních prostorách radnice, ale i ve škole se francouzští žáci zúčastní výuky spolu se svými českými kolegy. Na programu je i celodenní výlet za historickými pamětihodnostmi Prahy, kde odpoledne navštíví Francouzské kulturní centrum v Praze 1.

Podívají se na český venkov, kde navštíví zámek Kačinu, projdou se po naučné stezce věnované zemědělským aktivitám a odpoledne navštíví kostnici a katedrálu Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci.

Francouzští studenti budou ubytováni v rodinách, aby se seznámili s naší kulturou a zvyky a veškerá komunikace bude probíhat jako vždycky v angličtině. Cílem studentských výměn je posílit zájem našich studentů o poznávání cizí kultury a zejména motivovat je k učení angličtiny jako všestranného pracovního prostředku, důležitého pro jejich budoucnost.


Vytisknout