Zpět

Máme tým i pro letošní GES CUP

Žáci budou soutěžit ve třech kategoriích

 • vědomostní test
  soutěžící žáci budou řešit teoretické otázky a úkoly z oblasti elektroniky, elektrotechniky, bezpečnostních předpisů; otázky budou vybrány z databáze Jednotného zadání závěrečných zkoušek (projekt NZZ)
   
 •  poznávací část
  soutěžící záci budou poznávat jednotlivé elektronické součástky z panelů, v katalogu budou vyhledávat jejich technické parametry a vyhodnocovat je
   
 •  praktická část
  soutěžící žáci zkontrolují součástky elektronické stavebnice, osadí desku plošného spoje součástkami, součástky zapájí a hotový výrobek „oživí“ a překontrolují jeho funkčnost.

 

Program

25. 3. 2019 do 22.00 Ubytování (budovač. 8 – internát)
26. 3. 2019 7.30 – 8.30 Snídaně (pro ubytované)
  8.30 – 9.00 Příjezd a akreditace soutěžících a ped. dozoru
  9.00 – 9.30 Zahájení soutěže
  13.00 – 14.00 Oběd ve školní jídelně
  14.00 – 14.30 Vyhodnocení soutěže, předání cen, ukončení

Vytisknout