Zpět

Výsledková listina 1. kola přijímacího řízení

V případě nepřijetí z důvodu počtu přijímaných uchazečů, lze proti rozhodnutí podat odvolání dle § 60e odst. 3 školského zákona a dle §81-83 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád) ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, a to do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Jak postupovat? Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí


Vytisknout